Raspljinjač autogasa
  • 1093
  • 0

Raspljinjač autogasa

raspljinjač autogasa

Raspljinjač autogasa

u gasovito staili isparivač autogasa i reduktor pritiska. Njegov zadatak je da tečni naftni gas “pretvori”  ispari nje  i da smanji (redukuje) pritisak iz rezervoara  koji je od 6 do 16 bara, a za pravilan rad sistema za autogas treba od 0.5 do 1.5 bara u zavisnosti od namjene i vrste uređaja. Prilikom isparavanja gasa dolazi do oduzimanja toplote od okoline pa je zato neophodno da se raspljinjač autogasa grije inače bi se bukvalno smrznuo u veoma kratkom roku, par minuta. Zato se prikopčava na sistem za hlađenje automobila i otuda uzima toplu tečnost za svoje zagrijavanje.

LEAVE A COMMENT

Your comment will be published within 24 hours.

© Autogas Karać 2017Autogas Karać by izrada web sajta Banja Luka