Sistem nove generacije
Mikroprocesorka kontrolora sekvencijalnog ubrizgavanja gasa
STAG-300 ISA2 je evolvirao iz isprobanog, testiranog i pouzdanog sistema STAG-300 Plus. Kontrolor je
nadograđen korišćenjem druge generacije pametnih samo-adaptivnih sistema (Smart Self-Adaptation System)
ISA2.
Glavni zadatak ISA2 sistema je kontinuirana i automatska modifikacija mape gasa u funkciji broja obrtaja
motora.
Nakon uključenja opcije ,,samo-adaptacije”, odvija se prikupljanje tačaka benzinske mape. Zvučni signali
informišu vozača da li je, ili ne, mapa adekvatno sačinjena. Nakon što su benzinske mape stvorene, ISA2 sistem
automatski prebacuje kontrolor na gas. Od tog trenutka, samo-adaptacija se vrši tako što se kontinuirano poredi
operacija motora na definitivnim parametrima (punjenje i broj obrtaja) sa prethodno sačinjenom master
benzinskom mapom gasa. Zahvaljujući inovativnom rešenju, ISA2 sistem dovodi do tačnijeg izračunavanja doze
gasa obezbeđenog u usisnom cevovodu benzinskog motora.
Dodatne prednosti
Kontrolor je opremljen sa naprednim programom. Naprava takođe obezbeđuje manuelno prilagođavanje
operativnim parametrima zasnovanim na temperaturi gasa i na brojevima obrtaja. Dalje, opcija opsluživanja
Wankel rotacionih klipova motora implementirana je u kontrolor, kao i sposobnost očitavanja signala broja
obrtaja motora iz senzora bregaste osovine. Program takođe ima funkciju oslobađanja pritiska gasa u “cut-off”
režimu i opciju zagrevanja brizgaljki gasa. Dodatni program kontrolora omogućava da automobili sa sistemom
zasnovanim na STAG-300 ISA2 kontroloru izlaze u susret standardima Euro 5.
Napredna tehnologija i vrhunski kvalitet proizvoda osiguravaju pouzdanost STAG-300 ISA2.
Nove funkcije kontrolora:
Smart Self-Adaptation System ISA2 (automatska modifikacija mape gasa u funkciji broja obrtaja motora)
Korekcija pritiska u raspšivaču pri “cut-off” režimu
Zagrevanje brizgaljki na redukovanoj temperaturi manjoj od 10°C
Praćenje zagrevanja brizgaljki gasa (minimizacija verovatnoće ECU greške motora- ,,check engine”)
Sposobnost opsluživanja Wankel rotacionih klipova motora
Sposobnost očitavanja RPM signala sa senzora pozicioniranog na bregastoj osovini
Prošireni ubrizgivač gasa (HANA 2000) i senzor temperature gasa (REG, RAIL, SL)
Dodatni zvučni signali koj informišu početak rada motora u modalitetu uzb

Dijagram TNG sistema
1. Rezervoar
2. STAG-300 ISA2 kontrolor
3. Gasne brizgaljke
4. Elektromagnetni ventil
5. TNG/benzin prebacivač sa indikatorom
6. PS 02 senzor za pritisak
7. Filter za gas/ nestabilna faza
8. Raspršivač
STAG kontrolor ubrizgavanja gasa
Je moderan i tehnološki napredan elektronski sklop koji omogućava komunikaciju sa najnaprednijim
benzinskim kontrolorima. Kontroliše ubrizgavanje gasa zasnovano na sekvencijalnom ili nesekvencijalnom
ubrizgavanju goriva.
Najbitnije karakteristike ponuđenih kontrolora:
Glatka i udobna vožnja
Može biti instaliran u automobile sa 1 do 8 cilindara, uključujući
turbo i Hemi
Odgovara striktnim normama Euro 5
Jednostavan za instalaciju i kalibraciju
3D mapa
Vozila sa STAG tehnologijom održavaju iste karakteristike kao vozila koja se pokreću na benzin
Trenutno imamo sledeće kontrolore u ponudi:
Stag 200, Stag -4 Plus, Stag 300 Premium, Stag 300 ISA2 i Stag 400 DPI.
Rail brizgaljke
Su naprava za precizno ubrizgavanje TNG/KPG goriva u cilindre.
Koriste se sledeće brizgaljke:
AC W01
AC W01 BFC
AC SA – STAG
Makedo-Gas d.o.o.
BRISK Silver – svećice za gas
AC STAG 200
TNG (tečni naftni gas) – sistem dijagram – AC STAG
Valtek tip 34
Rail Apache
Magic Jet
OMVL Reg Fast
AC raspršivač
Je posvećen sistemima sekvencijalnog ubrizgivanja gasa u nestabilnim fazama.
Korišćen je za motore do 150 konja.
Prednosti:
Sasvim inovativno rešenje
Kompaktne veličine i lak za instalaciju
Rotirajući stub za priključke
Stabilnost performansi
Glatka kontrola radnog pritiska

Auto gas

Više o AC S.A. grupaciji pročitajte na sledećem linku.

© Autogas Karać 2017Autogas Karać by izrada web sajta Banja Luka